هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

هكرهای كلاه سفید

هكرهای كلاه سفید
هكرهای كلاه سفید

در دنیای امروز همگی در معرض از دست دادن اطلاعاتی هستیم كه دستیابی مجدد به آنها برایمان دشوار و یا حتی در مواردی غیر ممكن است.

گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ظهور نوع جدیدی از دزدی و ناامنی در محیط‌های شغلی و غیرشغلی شده است. با آگاهی از جوانب مختلف امنیت و ناامنی‌های اطلاعات ضرر و زیان كمتری را متحمل خواهیم شد. در این اثر به دلیل تخصصی بودن مطالب، تلاش شده در نگارش از ادبیاتی ساده، روان و قابل فهم استفاده شود. این كتاب در 606 صفحه توسط امین حدادیان نوشته شده و انتشارات ناقوس آن را منتشر و عرضه كرده است.

درج دیدگاه

بررسی بازی