هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

روش‌های پیاده‌سازی سیستم عامل‌های مایكروسافت

روش‌های پیاده‌سازی سیستم عامل‌های مایكروسافت
روش‌های پیاده‌سازی سیستم عامل‌های مایكروسافت

دراین كتاب با روش‌های پیاده‌سازی سیستم‌عامل‌های خانواده مایكروسافت به صورت ساده و عملی آشنا شده و نیز با محصول شبیه‌سازی شركت مایكروسافت (Virtualpc 2007) آشنا می‌شوید. همچنین نحوه و چند و چون راه‌اندازی یك شبكه مجازی و امن را فراخواهید گرفت. در انتها روش‌های فعال‌سازی محصولات خانواده ویندوز مایكروسافت نیز از دیگر مسایلی هستند كه با آن آشنا خواهید شد. هادی مشكانی فراهانی و روح‌اله آب‌نیكی این كتاب را در 256 صفحه نوشته‌اند و انتشارات ناقوس آن را به قیمت 9 هزار تومان منتشر و عرضه كرده است.

درج دیدگاه

بررسی بازی