هفته نامه عصر ارتباط نسخه 793 صفحه 1

هفته نامه عصر ارتباط شماره 793 صفحه 1

دانلود پی دی اف هفته نامه عصر ارتباط نسخه 793 صفحه 1
کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط
هفته نامه عصرارتباط شماره  793 صفحه 1
سلامت الکترونيکي روي ريل هماهنگي يا موازي‌کاري؟۲۲ پروژه و سرویس جدید همراه‌اول افتتاح شدشتاب‌دهنده‌ها؛ حاميان بي‌قانوناقتصاد فیلترینگ در ایران چند صد میلیاردی شدچه کسانی ما را از داشتن ماهواره‌های ملی محروم کردند؟ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشتتروريسم و نقش ارتباطات در توسعه آنویژه نامه 500 شرکت برتر ایران

ویژه نامه

ویژه نامه تراکنش

تبلیغات

موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
گرین - Green
SUHD TV SAMSUNG

تبلیغات

شرکت خدمات  بیمه ای آریا پرهون گستر