هفته نامه عصر ارتباط نسخه 825 صفحه 1

هفته نامه عصر ارتباط شماره 825 صفحه 1

دانلود پی دی اف هفته نامه عصر ارتباط نسخه 825 صفحه 1
کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط
هفته نامه عصرارتباط شماره  825 صفحه 1
واکاوی طرز برخورد ایران با فضای سایبریدرباره نظرخواهی وزیر ارتباطات برای تعیین تعرفه اینترنترونمایی از سامانه‌ای که در مرحله پایلوت است«نظرسنجی از مردم» با چه شرایطی؟ توسط چه نهادی؟ و چگونه انجام می‌شود؟عکس پروفایل شما به مردم چه می‌گوید؟گوشی‌های مورد توجه ایرانی‌ها در نیمه نخست سالگوشی‌های مورد توجه ایرانی‌ها در نیمه نخست سالAsus VivoBook E12 E203NAAsus VivoBook E12 E203NAجزییات حضور ایران در نمایشگاه جیتکس 2017

ویژه نامه

ویژه نامه تراکنش

تبلیغات

موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
گرین - Green
SUHD TV SAMSUNG

تبلیغات

شرکت خدمات  بیمه ای آریا پرهون گستر