هفته نامه عصر ارتباط نسخه 825 صفحه 2

هفته نامه عصر ارتباط شماره 825 صفحه 2

دانلود پی دی اف هفته نامه عصر ارتباط نسخه 825 صفحه 2
کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط
هفته نامه عصرارتباط شماره  825 صفحه 2
سردرگمی یا برخورد گزینشی؟«نظرسنجی از مردم» با چه شرایطی؟ توسط چه نهادی؟ و چگونه انجام می‌شود؟

ویژه نامه

ویژه نامه تراکنش

تبلیغات

موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
گرین - Green
SUHD TV SAMSUNG

تبلیغات

شرکت خدمات  بیمه ای آریا پرهون گستر