هفته نامه عصر ارتباط نسخه 827 صفحه 1

هفته نامه عصر ارتباط شماره 827 صفحه 1

دانلود پی دی اف هفته نامه عصر ارتباط نسخه 827 صفحه 1
کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط
هفته نامه عصرارتباط شماره  827 صفحه 1
«تغییر سیاست»، تنها راه برون‌رفت از وضع موجودآینده اخذ مالیات در ایرانبا امضای قرارداد بین شرکت خدمات انفورماتیک و BPC روسیهوزیر ارتباطات و سخنان خوبی که به خاطر می‌سپاریم ساختارفکنی در وزارت فاوا؛ درخواستی عملی یا ایده‌ای آرمانی؟ساختارفکنی در وزارت فاوا؛ درخواستی عملی یا ایده‌ای آرمانی؟راه‌اندازی نخستین شبکه اجتماعی اسلامی در جهانگلکسی Note 8؛ زمان بخشیدن سامسونگوفاداری به ایسر یا کشش به سمت رقیب؟

ویژه نامه

ویژه نامه تراکنش

تبلیغات

موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
گرین - Green
SUHD TV SAMSUNG

تبلیغات

شرکت خدمات  بیمه ای آریا پرهون گستر