تلگرام مکالمه صوتی خود را به مرحله آزمایشی رساند

| ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

استفاده اپل از قطعات 2.4 میلیون آیفونِ دست دوم در هر سال

| ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

پشتیبانی Vimeo از ویدیوی 360 درجه نیز اضافه شد

| ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

اینترنت ارزان شد

محمدمعین زرگر | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

امنیت پیام رسان های موبایلی در برابر سازمان سیا

محمدمعین زرگر | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

اسنپ مشکل امنیتی دارد

محمدمعین زرگر | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

نسل اول خانه های هوشمند

محمدمعین زرگر | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

هفته نامه

هفته نامه عصرارتباط شماره 798