هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

اخبار روزانه

وزیر ارتباطات: ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کسب و کارهای نوپا/ منتظر تحولی شگرف در دنیای مجازی باشید/ 90 درصد دستگاه‌های اجرایی درک صحیحی از فناوری آینده ندارند/ اعتمادسازی در زمینه‌ی پیام‌رسان‌ها داخلی نکته‌ی مهمی است!

وزیر ارتباطات: ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کسب و کارهای نوپا/ منتظر تحولی شگرف در دنیای مجازی باشید/ 90 درصد دستگاه‌های اجرایی درک صحیحی از فناوری آینده ندارند/ اعتمادسازی در زمینه‌ی پیام‌رسان‌ها داخلی نکته‌ی مهمی است!

بررسی بازی