هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
نقد و بررسی بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle، یک امتیاز مثبت دیگر برای نینتندو سوئیچ!

4.5عالی

نقد و بررسی بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle، یک امتیاز مثبت دیگر برای نینتندو سوئیچ!

بررسی بازی