عصر ارتباط - اولین و پر تیراژ ترین هفته نامه ict کشور

نگاهی به دوربین Canon EOS M5

محمود آفریده | ۱۳۹۶/۱/۲۰

مروری بر دوربین YI M1

محسن آرونی | ۱۳۹۶/۱/۲۰

مروری بر دوربین Panasonic LX10

محسن آرونی | ۱۳۹۶/۱/۲۰

مروری بر دوربین Fujifilm GFX 50S

محمود آفریده | ۱۳۹۶/۱/۲۰

هفته نامه

هفته نامه عصرارتباط شماره 806

تبلیغات

SUHD TV SAMSUNG