عصر ارتباط - اولین و پر تیراژ ترین هفته نامه ict کشور

معرفی و بررسی اپلیکیشن شهر نام ها

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۳/۱

معرفی و بررسی برنامه بامداد خبر

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۲/۲۴

معرفی و بررسی برنامه جعبه ابزار 34+

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۲/۲۴

نقد و بررسی برنامه کولوپ

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۲/۱۵

هفته نامه

هفته نامه عصرارتباط شماره 806

تبلیغات

SUHD TV SAMSUNG