کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

نقد و بررسی برنامه دمنوش‌های گیاهی

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۳/۳۱

نقد و بررسی برنامه Puzzle Alarm Clock

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۳/۲۵

معرفی برنامه ClearFocus

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۳/۱۶

معرفی و بررسی اپلیکیشن شهر نام ها

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۳/۱

هفته نامه

هفته نامه عصرارتباط شماره 834

تبلیغات

موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
گرین - Green
SUHD TV SAMSUNG