کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

بررسی بازی PES 2018

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۶/۳۰

نقد و بررسی بازی موبایل Rayman Adventures

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۶/۲۷

نقد و بررسی بازی UFC 2

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۶/۲۶

بررسی بازی Prey

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۶/۲۳

هفته نامه

هفته نامه عصرارتباط شماره 822

تبلیغات

گرین - Green
SUHD TV SAMSUNG