کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

بررسی بازی موبایلی دنده دو: ترافیک

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۸/۱۳

بررسی بازی ایرانی Quiz of Kings

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۸/۴

بررسی بازی Cuphead

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۷/۲۷

بررسی بازی موبایل The Room Three

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۷/۳

بررسی بازی PES 2018

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۶/۳۰

نقد و بررسی بازی موبایل Rayman Adventures

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۶/۲۷

هفته نامه

هفته نامه عصرارتباط شماره 834

تبلیغات

موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
گرین - Green
SUHD TV SAMSUNG