کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

نقد و بررسی بازی UFC 2

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۶/۲۶

بررسی بازی Prey

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۶/۲۳

بررسی بازی Sniper Ghost Warrior 3

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۶/۲۱

نقد و بررسی بازی موبایل EA Sports UFC

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۶/۲۱

هفته نامه

هفته نامه عصرارتباط شماره 834

تبلیغات

موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
گرین - Green
SUHD TV SAMSUNG