کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

نقد و بررسی بازی The Surge

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۳/۱۸

معرفی بازی گوشی Super Mario Run

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۳/۱۶

معرفی بازی موبایل Kill Shot Virus

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۲/۲۶

نقد و بررسی بازی موبایل Gangstar Vegas

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۲/۲۴

بررسی بازی Mario Kart 8 Deluxe

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۲/۲۲

معرفی بازی NBA Playgrounds

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۲/۲۰

بررسی بازی Mass Effect: Andromeda

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۲/۱۵

هفته نامه

هفته نامه عصرارتباط شماره 826

تبلیغات

موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
گرین - Green
SUHD TV SAMSUNG