کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

بررسی بازی Inside

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۵/۸

بررسی بازی Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۴/۲۷

نقد و بررسی بازی The Surge

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۳/۱۸

معرفی بازی گوشی Super Mario Run

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۳/۱۶

معرفی بازی موبایل Kill Shot Virus

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۲/۲۶

نقد و بررسی بازی موبایل Gangstar Vegas

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۲/۲۴

بررسی بازی Mario Kart 8 Deluxe

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۲/۲۲

هفته نامه

هفته نامه عصرارتباط شماره 834

تبلیغات

موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
گرین - Green
SUHD TV SAMSUNG