کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

نقد و بررسی کارت گرافیک GTX 1050 Ti

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۶/۲۲

بررسی کارت گرافیک AMD سری RX Vega

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۶/۹

بررسی مانیتور منحنی استریکس XG27VQ ASUS

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۵/۳۰

هفته نامه

هفته نامه عصرارتباط شماره 833

تبلیغات

موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
گرین - Green
SUHD TV SAMSUNG