ویژه نامه عصر ارتباط نسخه شهر هوشمند 2 صفحه 1

ویژه نامه شهر هوشمند 2 صفحه 1

دانلود پی دی اف ویژه نامه عصر ارتباط نسخه شهر هوشمند 2 صفحه 1
کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط
ویژه نامه عصرارتباط شماره 98 صفحه 1
هوشندترین شهر های ایران اول و دوم شهریور انتخاب می شوندپانل هی همایش شهر هوشمند تعیین شدتوجهات راهبردی در اجرای طرح‌های شهر هوشمندبسترسازی برای تعامل میان بازیگران مختلف شهر هوشمندشهر هوشمند، لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی

هفته نامه

هفته نامه عصرارتباط شماره 834

تبلیغات

موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
گرین - Green
SUHD TV SAMSUNG

تبلیغات

شرکت خدمات  بیمه ای آریا پرهون گستر