کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

برنامه‌ریزی منسجم نخستین دوره همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند


برای برنامه‌ریزی منسجم نخستین دوره همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند، 4 کارگروه با حضور کارشناسان، خبرگان، نمایندگان دستگاه‌ها و مدیران بخش خصوصی پیش از همایش تشکیل شد. محمد علی آریانیان ریاست کارگروه زیرساخت، علی اصغر انصاری ریاست کارگروه سرویس‌ ارتباطی، خسرو سلجوقی ریاست کارگروه سرویس محتوایی و مسعود اخوان‌فرد ریاست کارگروه قوانین و مقررات را برعهده داشت.
البته براساس تجربه سال گذشته این چهارگروه با هم ادغام شده و برای همایش امسال دو کارگروه زیرساخت (اعم از بحث‌های فنی و فرهنگی) و توسعه خدمات تشکیل شده است.

دیدگاه خود را وارد کنید:

ثبت دیدگاه

هفته نامه

هفته نامه عصرارتباط شماره 834

تبلیغات

موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
گرین - Green
SUHD TV SAMSUNG