کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

برنامه‌ریزی منسجم نخستین دوره همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند

 • 572


  برای برنامه‌ریزی منسجم نخستین دوره همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند، 4 کارگروه با حضور کارشناسان، خبرگان، نمایندگان دستگاه‌ها و مدیران بخش خصوصی پیش از همایش تشکیل شد. محمد علی آریانیان ریاست کارگروه زیرساخت، علی اصغر انصاری ریاست کارگروه سرویس‌ ارتباطی، خسرو سلجوقی ریاست کارگروه سرویس محتوایی و مسعود اخوان‌فرد ریاست کارگروه قوانین و مقررات را برعهده داشت.
  البته براساس تجربه سال گذشته این چهارگروه با هم ادغام شده و برای همایش امسال دو کارگروه زیرساخت (اعم از بحث‌های فنی و فرهنگی) و توسعه خدمات تشکیل شده است.

  دیدگاه خود را وارد کنید:

  ثبت دیدگاه

  هفته نامه

  هفته نامه عصرارتباط شماره 826

  تبلیغات

  موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
  گرین - Green
  SUHD TV SAMSUNG