امضای دیجیتال مهم‌ترین لازمه نسخه الکترونیکی

آی‌سی‌تی نیوز – معاون سابق فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی گفت: امضای دیجیتال از مهم‌ترین الزامات نسخه نویسی الکترونیک است و بدون آن نسخه نویسی معنا پیدا نمی‌کند.

محمد جهانگیری، معاون سابق فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی در گفت‌وگو با فارس، با مهم خواندن نقش امضای دیجیتال در نظام سلامت، اظهار کرد: امضای دیجیتال از مهم‌ترین الزامات نسخه نویسی الکترونیک است و بدون آن نسخه نویسی معنا پیدا نمی‌کند، از نظر قانونی ما منعی نداریم، در هویت و بسیاری امور دیگر می‌تواند به ما کمک و سیستم‌ها را پایش و کنترل کند.

وی افزود: تا زمانی که بنده در نظام پزشکی حضور داشتم بیش از ۱۰۰ هزار امضای الکترونیکی را آماده و در اختیار پزشکان قرار دادیم. این رقم بخش اعظمی از جامعه پزشکی و دنداپزشکان و … را که فعال بودند را پوشش داد، تنها نحوه استفاده و اینکه سامانه‌ها این را بتواند اجرا کنند باقی ماند که پاسخ آن در آموزش پزشکان و فرهنگ سازی است.

جهانگیری تأکید کرد: زیرساخت‌های استفاده از امضای الکترونیکی یا دیجیتال در کشور آماده است و می‌تواند اجرا شود.

معاون سابق فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی به هزینه امضای دیجیتال نیز اشاره کرد و گفت: هزینه این امضای الکترونیکی ناچیز و در مجموع حدود ۱۰۰ هزار تومان بود که پزشکان برای صدور کارت باید این هزینه را پرداخت می‌کردند.

وی بر صدور امضای الکترونیک در کشور تأکید و اظهار کرد: پزشکان بدون امضای دیجیتال از نظر قانونی به مشکل برمی‌خورند چرا که بحث اصالت نسخه را زیر سوال می‌برند، ما درباره صدور این امضاها تلاش کردیم و بخشی از امضاها را صادر کردیم اما برای دیگر پزشکان به نظر می‌توان در همین یک و دوماه اخیر صادر کرد و به آنها تحویل داد.


پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود