هفته نامه عصر ارتباط

اخبار برگزیده

منتخب هفته

ارز دیجیتال

سهم قیمت Market Cap عرضه تغییر % (7D) Performance
1 Bitcoin
$29,127.77
$554,700,688,315.62 19043706 BTC
-2.26%
2 Ethereum
$1,948.49
$235,446,407,550.07 120835317.374 ETH
-4.37%

دنیای فناوری و ارتباطات