هفته نامه عصر ارتباط

اخبار برگزیده

منتخب هفته

ارز دیجیتال

سهم قیمت Market Cap عرضه تغییر % (7D) Performance
1 Bitcoin
$29,528.62
$562,301,699,212.00 19042600 BTC
-1.17%
2 Ethereum
$2,007.70
$242,565,306,543.23 120817505.874 ETH
-1.29%

دنیای فناوری و ارتباطات