هفته نامه عصر ارتباط

اخبار برگزیده

منتخب هفته

ارز دیجیتال

سهم قیمت Market Cap عرضه تغییر % (7D) Performance
1 Bitcoin
$28,994.43
$552,158,501,114.58 19043606 BTC
-4.67%
2 Ethereum
$1,949.27
$235,536,463,293.94 120833164.874 ETH
-6.7%

دنیای فناوری و ارتباطات