هفته نامه عصر ارتباط

اخبار برگزیده

منتخب هفته

ارز دیجیتال

سهم قیمت Market Cap عرضه تغییر % (7D) Performance
1 Bitcoin
$29,503.90
$561,789,837,703.40 19041206 BTC
-0.95%
2 Ethereum
$2,010.55
$242,870,563,280.61 120798071.8115 ETH
-1.18%

دنیای فناوری و ارتباطات