مرور دسته بندی ها

رویدادها

بانیان ناامیدی و شایعه

علی شمیرانی - مطلبی که در ادامه می‌آید اگرچه معضل جدیدی نیست، اما همچنان در ایجاد ناامیدی و تولید شایعه در جامعه نقش موثری ایفا می‌کند.

تفاهم نامه همکاری مجمع عالی کارآفرینان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری مجمع عالی کارآفرینان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با حضور سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و مسئولین اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و مجمع…

یه کار قشنگ از همراه اول

عصر ارتباط - در مشهد بنا بوده یک دکل همراه اول جابجا بشه؛ اما وقتی کارشناس فنی میره بالای دکل، میبینه لونه یک شاهین و جوجه‌هاش وجود داره؛ با مدیران بالادستی صحبت میکنه و پروژه رو متوقف میکنن. مدیران این اپراتور گفتن جابجایی دکل رو تا زمان…

پژوهشگاه فضای مجازی بررسی کرد
استفاده از پتانسیل‌ هوش مصنوعی در مدیریت منابع طبیعی

پژوهشگاه فضای مجازی با بررسی استفاده از پتانسیل‌ هوش مصنوعی در مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها، به این سوال پاسخ می دهد که چگونه می‌توان با کمک هوش مصنوعی جهان را سبزتر کرد.