شرکت خدمات انفورماتیک برای هر سهم ۳۰۰ ریال سود تقسیم کرد

عصر ارتباط –  مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خدمات انفورماتیک با حضور ۹۴ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد و ضمن تصویب صورت‌های مالی، ۳۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرد


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.