بنگاه های کوچک و متوسط، بهره مند از تسهیلات بانک ملی ایران

  • توسط خبرنگار
  • ۲ سال پیش
  • ۰

عصر ارتباط – به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک طی دو سال گذشته دست کم 3 هزار و 881 فقره تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

کل تسهیلات پرداختی به این پروژه ها به مبلغ 174 هزار و 99 میلیارد ریال بوده که از منابع داخلی بانک پرداخت شده است.

بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان پيشران اقتصاد، نقش قابل توجهی در اشتغالزایی، نوآوری، آموزش نيروی کار، توسعه صادرات و سرمایه گذاری و در نهایت رشد اقتصادی کشورها دارند. در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، بسياری از کشورها با اقدامات مختلف حمایتی، سياست تقویت و توسعه این بنگاه ها را دنبال می کنند.


  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin