امضای تفاهم‌نامۀ همکاری ایرانسل و بنیاد علوی در زمینۀ محرومیت‌زدایی و پروژه‌های اجتماعی

عصر ارتباط – بر این اساس، دو طرف در زمینۀ ارائۀ خدمات ارتباطی در حوزۀ محرومیت‌زدایی، آموزش، کارآفرینی، مهارت‌آموزی اقشار مختلف، تسهیل در ایجاد شبکۀ دیجیتال توزیع محصولات و توسعۀ پایدار همکاری می‌کنند.
مدیرعامل ایرانسل، با اشاره به اینکه با تولد ایرانسل شاهد افزایش عرضۀ خدمات ارتباطی و کاهش هزینۀ خدمات ارتباطی بودیم، تا آنجا که ایرانسل تبدیل به «موفق‌ترین پروژۀ محرومیت‌زدایی ایران» شده است، گفت: ما رویکرد پایداری و کسب‌وکار مسؤولانه را سرلوحه قرارداده و می‌توان مأموریت ایرانسل را «محرومیت‌زدایی ارتباطات» در ایران نام برد.
رئیس بنیاد علوی با قدردانی از ایرانسل برای توجه ویژه به پروژه‌های مسؤولیت اجتماعی در مناطق محروم گفت: ایرانسل استانداردهای مسؤولیت اجتماعی را در کشور ارتقا داده است.
https://irancell.ir/b/294103/b


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.