هفته نامه عصر ارتباط - شماره 1039

اخبار برگزیده

اصل مهم و اولیه‌ای که باید رعایت شود
تشخیص ارزشمندی

عصر ارتباط - محسن شیرازی - تقریبا بعید است کسی در…

نحوه ارتباط فین‌تک‌ها با نسل Y و Z

عصر ارتباط - فرشید شهرکی - در سال‌های اخیر، بارها…

موانع و شروط تحقق اقتصاد دیجیتال در ایران

عصر ارتباط - حمیدرضا نائینی - با بررسی شاخص‌ها و…

واکاوی معنی واقعی «نهضت جهادی مخابرات ایران»

عصر ارتباط - عباس پورخصالیان - شرکت مخابرات ایران…

وزیر ارتباطات:
ماهواره ایرانی خیام امروز به فضا پرتاب می‌شود

عصر ارتباط - ماهواره ایرانی خیام امروز به فضا…

منتخب هفته

ارز دیجیتال

سهم قیمت Market Cap عرضه تغییر % (7D) Performance
1 Bitcoin
2 Ethereum

دنیای فناوری و ارتباطات