مرور کلید واژه

آموزش مجازی

ضرورت‌ها و الزامات «بازی‌سازی آموزش‌های برخط»

عصر ارتباط - عباس پو خصالیان - این یادداشت درخصوص فنون جدید آموزش الکترونیکی به روشِ بازی‌سازی آموزش است، اما پیش از پرداختن به آن، به چهار نکته اشاره می‌شود: 1. اکنون که حدود 60 سال از انتشار نخستین نظریه‌های مارشال مک لوهان کانادایی…

نابودی آموزش مجازی توسط آموزش و پرورش

عصر ارتباط - جمال محمدیان - دوران کرونا آغازگر تحولات زیادی در همه جنبه‌های زندگی بود، از سلام کردن تا کار و فعالیت روزانه همه دچار تغییرات شگرفی شدند، کرونا همچنین باعث آغاز عصر جدیدی در آموزش بود و آموزش مجازی را بیشتر سر زبان‌ها انداخت،…

آموزش مجازی ضعف‌های قانون تقلب علمی را آشکار کرد

عصر ارتباط - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه رواج و گسترش آموزش مجازی ضعف‌های قانون تقلب علمی را آشکار کرده است، گفت: با گسترش آموزش‌ مجازی تقلب در آزمون‌های علمی برخط تشدید شده است و قانون در خصوص آنها…