• موافقت وزیر ارتباطات با استخدام ایثارگران مخابرات

    عصر ارتباط – در حالی که به گفته رئیس فراکسیون ایثار و شهادت مجلس مهلت دستگاه‌ها برای تبدیل وضعیت ایثارگران رو به پایان است، وزارت ارتباطات موافقت خود را با تبدیل وضعیت ایثارگران در مخابرات اعلام کرد؛ اما تکلیف منابع مالی لازم هنوز روشن نیست. به گزارش فارس، برخی از کاربران فارس من با ثبت […]
    • توسط خبرنگار
    • ۲ سال پیش
    • ۰