مرور کلید واژه

بارنامه الکترونیکی

موافقت با صدور بارنامه الکترونیکی توسط پست

عصر ارتباط - شرکت ملی پست از موافقت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با صدور بارنامه الکترونیکی توسط پست خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، در دیدار «سورنا ستاری» با «محمود لیائی معاون» وزیر ارتباطات به منظور مدیریت و هماهنگی…