مرور کلید واژه

تبادل الکترونیکی

تایید ۴۹ تبادل الکترونیکی بین دستگاهی در مرکز ملی تبادل اطلاعات

عصر ارتباط - در سی امین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، ۴۹ تبادل الکترونیکی بین دستگاهی برای ۲۳ سرویس ایجاد شده بر اساس مصوبات قبلی کارگروه در مرکز ملی تبادل اطلاعات، تائید شد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت…