مرور کلید واژه

حذف اطلاعات‌

بیشتر مردم مایل به حذف اطلاعات‌شان از اینترنت هستند

عصر ارتباط - درصد بالایی از شرکت‌کنندگان نظرسنجی شرکت NordVPN با جامعه آماری ۱۰۰۲ نفر مایل به حذف کامل ردپایشان از دنیای اینترنت هستند. به گزارش تسنیم، اینترنت مزیت‌ها و ضررهای خود را دارد، هم می‌تواند بسیارمفید باشد و همزمان می‌تواند…