• مراقب پیامک‌های جعلی مالیاتی باشید

    مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص وقوع برخی جرایم در فضای مجازی هشدار داد و از مودیان خواست مراقب پیامک‌های جعلی مالیاتی باشند.
    • توسط خبرنگار
    • ۱ سال پیش
    • ۰