• عذرخواهی گروه باج افزاری از هک بیمارستان کودکان

    به گزارش مهر به نقل از انگجت، در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی بیمارستان SikKids در تورنتو قربانی یک حمله باج افزاری شد و در نتیجه آن سازمان مذکور نتوانست به بسیاری از سیستم های حیاتی خود دست یابد. رویداد هک مذکور به افزایش مدت زمان انتظار بیماران منجر شد. در ۲۹ دسامبر سال گذشته میلادی […]
    • توسط نویسنده
    • ۹ ماه پیش
    • ۰