• تداوم خسارات نسخه الکترونیکی: «نت نداریم»

    نسرین هزاره مقدم - اول باید زیرساخت‌ها و امکانات را فراهم می‌کردند بعد دفترچه‌های بیمه را حذف می‌کردند؛ در این اوضاع که هزینه‌های درمان از همیشه بیشتر است، حذف دفترچه‌های بیمه کار درستی نبود.
    • توسط نویسنده
    • ۱۴ روز پیش
    • ۰