• به گزارش بانک مرکزی

    اتصال خودپرداز بانک‌های پرمشتری به سامانه صیاد

    سخنگوی اجرای قانون چک در بانک مرکزی اعلام کرد: خودپردازهای تمامی بانک های پرمشتری به سامانه صیاد متصل شدند به گونه ای که هم اکنون بالغ بر 41 هزار خودپرداز و کیوسک بانکی در سراسر کشور به خدمات سامانه صیاد مجهز شده‌اند.
    • توسط خبرنگار
    • ۸ ماه پیش
    • ۰