• بازی به تیک تاک اضافه می‌شود

    تیک تاک در حال انجام آزمایشهایی در ویتنام است که تا کاربران بتوانند در این اپلیکیشن ویدیوی کوتاه، بازی هم انجام دهند.
    • توسط خبرنگار
    • ۸ ماه پیش
    • ۰