مرور کلید واژه

رئیس کل بانک مرکزی

وای اگر تصمیم سخت رئیس جمهور، جراحی ناگهانی نظام بانکی باشد…

عصر ارتباط - سید حسین سلیمی کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: در جریان تصمیم سختی که قرار است توسط دولت اتخاذ شود نیستم، ولی اصلاح نظام بانکی قبلا جزو صحبت های آقای رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی بوده است.…

شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است

عصر ارتباط - سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات ضمن ارتقای شفافیت، نظارت و اعتبار سنجی مشتریان و سنجش اهلیت آنها برای پرداخت تسهیلات، مانعی برای سوءاستفاده خواهد بود. به گزارش خبرنگار مهر یکی از موضوعاتی که…