مرور کلید واژه

رسانه

150 سال کار با رسانه‌ها بدون استراتژی!

عصر ارتباط - عباس پورخصالیان - به مناسبت آغاز قرن پانزدهم هجری خورشیدی، یکی از خبرنگاران فاوا-نویس با من تماس گرفت و از تاریخ ارتباطات کشور طی قرن چهاردهم (از 1301 تا 1400 هجری خورشیدی) پرسید. بعد از گفت و گو با او، یادداشتی از احمد میدری…