• چرا کشورها دنبال ایجاد «رمزارز ملی» هستند؟

    مهدی میرحسینی - اگرچه هر کشوری ارزهای دیجیتال ملی خود را با فناوری و سازوکار منحصربه‌فرد پیاده‌سازی می‌کند اما گویا چند ویژگی خوب و مزیت قابل‌بیان بین همه رمزارزهای ملی مشترک است.
    • توسط خبرنگار
    • ۵ ماه پیش
    • ۰