مرور کلید واژه

زیرساخت شبکه ملی اطلاعات

شبکه ملی اطلاعات اولویت نخست شرکت زیرساخت

عصر ارتباط - امیر محمدزاده لاجوردی مدیرعامل زیرساخت تشریح کرد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از جمله برنامه‌های راهبردی وزارت ارتباطات در دوره جدید محسوب می‌شود، اما این پروژه بزرگ نیازمند همکاری دستگاه‌ها و اجزای مختلفی است. در همین راستا…

تفاهمنامه توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات امضا شد

عصر ارتباط - تفاهمنامه همکاری برای پروژه‌های پژوهشی طرح زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات بین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و پژوهشگاه ICT منعقد شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفاهمنامه…