مرور کلید واژه

سازمان امور مالیاتی

دست دراز و کوتاه سازمان مالیاتی!

در روند توسعه دولت الکترونیکی، یکی از سازمان‌های مهم و کلیدی، سازمان امور اقتصادی و دارایی است. به خاطر وسعت خدمات مالیاتی و درگیر بودن بخش بزرگی از فعالیت‌های مختلف، روند الکترونیکی در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد. به‌خصوص که بحث اخذ…

تایید ۴۹ تبادل الکترونیکی بین دستگاهی در مرکز ملی تبادل اطلاعات

عصر ارتباط - در سی امین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، ۴۹ تبادل الکترونیکی بین دستگاهی برای ۲۳ سرویس ایجاد شده بر اساس مصوبات قبلی کارگروه در مرکز ملی تبادل اطلاعات، تائید شد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت…

8 میلیون کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شد

عصر ارتباط - رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون 8 میلیون دستگاه کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده است. به گزارش فارس، محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی امروز در میزگرد واکاوی…