مرور کلید واژه

سازمان فناوری ارتباطات

نبود زیرساخت پرونده الکترونیکی سلامت در 8 استان

عصر ارتباط - نماینده مجلس گفت: متاسفانه در 8 استان کشور به علت نبود زیرساخت امکان اجرای پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد و ما در قانون بودجه یک سال به وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات فرصت دادیم زیرساخت‌ها را فراهم کنند. به گزارش خبرنگار…