مرور کلید واژه

سامانه حقوق و دستمزد

۵۴ درصد دستگاه‌ها اهمیتی به سامانه حقوق و دستمزد ندادند!

عصر ارتباط - مسئول کارگروه بررسی وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد مجلس، وضعیت ثبت اطلاعات قوای مجریه، مقننه و قضائیه و دستگاه‌های زیر مجموعه آنها را در این سامانه‌ها تشریح و اعلام کرد؛ مجلس تا دی ماه سال گذشته نسبت به سایر قوا در این…