• سایت آموزش و پرورش باز هم از کار افتاد

    عصر ارتباط – سایت وزارت آموزش و پرورش باز هم قطع شد و این بار ثبت‌نام‌کنندگان نقل و انتقالات برون‌استانی امکان نام‌نویسی ندارند. به گزارش فارس، در شرایطی که ثبت‌نام نقل و انتقالات برون استانی فرهنگیان از روز گذشته 17 فروردین 1401 آغاز شده است، سایت وزارت آموزش و پرورش از دسترس خارج شد. البته […]
    • توسط خبرنگار
    • ۱ سال پیش
    • ۰