مرور کلید واژه

سرقت هویت

بازار 21میلیارد دلاری خدمات حفاظت از هویت

عصر ارتباط - سعید میر شاهی - افزایش تقلب در پلتفرم‌های دیجیتال و حوادث حملات سایبری برای پیشبرد رشد وقوع فزاینده سرقت هویت را می‌توان به نفوذ خدمات اینترنتی در ماژول بانکی و سایر ماژول‌ها نسبت داد. طبق گزارش موسسه The Brainy Insightsدر…