• تعدد متولیان فضای مجازی باز هم مشکل‌ساز شد

    نبرد رگولاتورها

    سال‌ها پیش انبوهی از شوراهای عالی در حوزه مرتبط با کسب‌وکارهای فاوا و فضای مجازی در کشور شکل گرفته بود و هر کدام به علت تعاریف مبسوط در شرخ خدماتش، در حال انجام کار و وضع مقررات و گاه تداخل در کار هم‌دیگر بودند.
    • توسط نویسنده
    • ۱۶ روز پیش
    • ۰